FFC Open forest stand data

Metsäkeskuksen metsävaratietoa on saatavissa kahdessa eri muodossa, hila-aineistona ja metsävarakuvioina. Metsävaratiedon keruu perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen, referenssikoealojen mittaukseen sekä näiden aineistojen perusteella tehtävään puustotulkintaan. Kaukokartoitusperusteinen puustotulkintahila kattaa kaikki metsät vuoden 2013 inventoinnista lähtien, mutta kuvioittainen metsävaratieto tuotetaan ensisijaisesti yksityismetsille. Kuviotietoja voidaan prosessoida myös julkisyhteisöjen, kuten kuntien tai seurakuntien maille, jos ne ovat metsänomistajina Metsään.fi-palvelussa.

Finnish Forest Centre

Layers

Layer Dataset Provider
Open stand data FFC Open forest stand data
Finnish Forest Centre
Main tree species (Theme) FFC Open forest stand data
Finnish Forest Centre
Volume (Theme) FFC Open forest stand data
Finnish Forest Centre
Inventory year (Theme) FFC Open forest stand data
Finnish Forest Centre
Cutting proposal (Theme) FFC Open forest stand data
Finnish Forest Centre
Special features (Theme) FFC Open forest stand data
Finnish Forest Centre
Development class (Theme) FFC Open forest stand data
Finnish Forest Centre
avoinkuviodata_theme_xx FFC Open forest stand data
Finnish Forest Centre

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi