FFC Water protection

Puunkorjuun ja maanmuokkauksen vesiensuojelutoimenpiteillä pyritään siihen, että pintavesien ekologinen tai kemiallinen tila ei heikkene.

Finnish Forest Centre

Layers

Layer Dataset Provider
Erosion risk FFC Water protection
Finnish Forest Centre
Erosion risk, index FFC Water protection
Finnish Forest Centre
Erosion risk, speed FFC Water protection
Finnish Forest Centre
Virtausverkko, nopeus FFC Water protection
Finnish Forest Centre
Water flow, slope FFC Water protection
Finnish Forest Centre
Water flow, area FFC Water protection
Finnish Forest Centre
Water flow FFC Water protection
Finnish Forest Centre

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi