Nature conservation areas (All)

Dataset description

Nature conservation areas-dataset consists of nature conservation areas that have been founded by legislation on state property or by provincial governments decision on private properties. Also large wilderness areas that will be either kept in natural state or partially naturally processed are included in this dataset. From 1.9.2014 onwards the dataset has been produced in its entirety from Metsähallitus's SATJ system.

Nature conservation areas-dataset consists of nature conservation areas that have been founded by legislation on state property or by provincial governments decision on private properties. Also large wilderness areas that will be either kept in natural state or partially naturally processed are included in this dataset. From 1.9.2014 onwards the dataset has been produced in its entirety from Metsähallitus's SATJ system.

Valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelmat ovat valtioneuvoston hyväksymiä periaatepäätöksiä. Suojeluohjelmat on rajattu pääosin ohjeellisesti ja kukin kohde rajataan lopullisesti maastossa siinä vaiheessa, kun luonnonsuojelualue perustetaan. Suojeluohjelmapaikkatietokanta on poikkileikkaustilanteen mukainen eli se sisältää kulloisenkin päätöksen mukaiset rajaukset. Aineistosta ei poisteta alueita, vaikka niistä perustetaan varsinaisia suojelualueita.

General information

Provider
Finnish Environment Institute
Finnish Environment Institute
Finnish Environment Institute
Updated
Licence
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Attribution
Nature conservation area (state) / © SYKE, Metsähallitus
Nature conservation area (private) / © SYKE, Metsähallitus
Nature conservation area (program) / © SYKE, Metsähallitus


Legend

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi