Aineistot

Aineisto Toimittaja
MML Taustakarttasarja (rasteri) Maanmittauslaitos
MML Maastokarttasarja (rasteri) Maanmittauslaitos
MML Ortokuva (RGB) Maanmittauslaitos
MML Ortokuva (Vääräväri) Maanmittauslaitos
MML Kasvillisuuden korkeusmalli Maanmittauslaitos
MML Rinnevalovarjostus Maanmittauslaitos
MML Kiinteistörekisterikartta Maanmittauslaitos
MML Korkeusmalli (10m) Maanmittauslaitos
MML Korkeusmalli (2m) Maanmittauslaitos
MML Kuntajako Maanmittauslaitos
MML Maastotietokanta Maanmittauslaitos
LUKE VMI 2015 Luonnonvarakeskus
SYKE Maakuntakaavat Suomen Ympäristökeskus
SYKE Pohjavesialueet Suomen Ympäristökeskus
SYKE Natura-alueet Suomen Ympäristökeskus
SYKE Yleiskaava Suomen Ympäristökeskus
SYKE Asemakaava Suomen Ympäristökeskus
SYKE Luonnonsuojelualueet (Valtio) Suomen Ympäristökeskus
SYKE Luonnonsuojelualueet (Yksityinen) Suomen Ympäristökeskus
SYKE Luonnonsuojelualueet (Ohjelma) Suomen Ympäristökeskus
SYKE Uomaverkosto Suomen Ympäristökeskus
SYKE Valuma-alueet Suomen Ympäristökeskus
Birdlife Tärkeät lintualueet (IBA) Birdlife International
Birdlife Tärkeät lintualueet (FINIBA) Birdlife Suomi
Museovirasto INSPIRE-aineistot Museovirasto
Metsään.fi Avoin metsävarakuvio Metsäkeskus
Metsään.fi Metsänkäyttöilmoitukset Metsäkeskus
Metsään.fi Kemera-hakemukset Metsäkeskus
Metsäkeskus Metsämaski Metsäkeskus
Metsäkeskus Korjuukelpoisuus Metsäkeskus
Metsäkeskus Vesiensuojelu Metsäkeskus
Ruokavirasto Peltolohkorekisteri Ruokavirasto
VRK Rakennusten osoitetiedot Väestörekisterikeskus
GTK Maaperäkartta Geologian Tutkimuslaitos
FSC Suojavyöhyke (Vesistöt) Bitcomp Oy
Tuulituhoriskit Luonnonvarakeskus
LUKE VMI 2017 Luonnonvarakeskus
Syvyyskäyrät Väylä

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi