Metsään.fi Avoin metsävarakuvio

Metsäkeskuksen metsävaratietoa on saatavissa kahdessa eri muodossa, hila-aineistona ja metsävarakuvioina. Metsävaratiedon keruu perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen, referenssikoealojen mittaukseen sekä näiden aineistojen perusteella tehtävään puustotulkintaan. Kaukokartoitusperusteinen puustotulkintahila kattaa kaikki metsät vuoden 2013 inventoinnista lähtien, mutta kuvioittainen metsävaratieto tuotetaan ensisijaisesti yksityismetsille. Kuviotietoja voidaan prosessoida myös julkisyhteisöjen, kuten kuntien tai seurakuntien maille, jos ne ovat metsänomistajina Metsään.fi-palvelussa.

Metsäkeskus

Karttatasot

Layer Aineisto Toimittaja
Avoin metsävarakuvio Metsään.fi Avoin metsävarakuvio
Metsäkeskus
Pääpuulaji (Teema) Metsään.fi Avoin metsävarakuvio
Metsäkeskus
Tilavuus (Teema) Metsään.fi Avoin metsävarakuvio
Metsäkeskus
Inventointivuosi (Teema) Metsään.fi Avoin metsävarakuvio
Metsäkeskus
Hakkuuehdotus (Teema) Metsään.fi Avoin metsävarakuvio
Metsäkeskus
ETE-kuviot (Teema) Metsään.fi Avoin metsävarakuvio
Metsäkeskus
Kehitysluokka (Teema) Metsään.fi Avoin metsävarakuvio
Metsäkeskus
avoinkuviodata_theme_xx Metsään.fi Avoin metsävarakuvio
Metsäkeskus

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi