Birdlife Tärkeät lintualueet (IBA)

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird and Biodiversity Areas, IBA) on BirdLife Internationalin maailmanlaajuinen hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on löydetty noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 100 sijaitsee Suomessa. IBA-alueet muodostavat maailmanlaajuisen tärkeiden lintualueiden verkoston, joka tarjoaa lajeille turvan niiden pesimä-, muutto- ja talvehtimisaikana.

Birdlife International

Karttatasot

Layer Aineisto Toimittaja
Tärkeät lintualueet (IBA & FINIBA) Birdlife Tärkeät lintualueet (IBA)
Birdlife Tärkeät lintualueet (FINIBA)
Birdlife International
Birdlife Suomi
Tärkeät lintualueet (IBA) Birdlife Tärkeät lintualueet (IBA)
Birdlife International

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi