GTK Maaperäkartta

Maaperä 1:20 000/1:50 000 aineisto sisältää vuosina 1972-2007 maankäytön suunnitteluun, maankamaran raaka-aineiden tutkimukseen ja inventointiin, ympäristönhoitoon ja tieteelliseen tutkimukseen tuotettua tietoa. Kartoitusmittakaava on pääsääntöisesti ollut 1:10 000. Aineistossa on esitetty pohjamaana 1 metrin syvyydessä oleva maalaji. Pohjamaakuvion minimikoko on yleensä 2 hehtaaria; poikkeuksena saaret, suo- ja peltosaarekkeet sekä geologisesti merkittävät kohteet. Pohjamaan päällä oleva 0,4-0,9 metrin paksuinen maakerros on kuvattu pintamaana.

Geologian Tutkimuslaitos

Karttatasot

Layer Aineisto Toimittaja
Maaperäkartta 1:20k GTK Maaperäkartta
Geologian Tutkimuslaitos

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi