LUKE VMI 2015

Monilähteisessä valtakunnan metsien inventoinnissa (MVMI) käytetään valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastomittausten lisäksi satelliittikuvia ja muita tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja korkeusmallia. Niiden avulla tuotetaan kattavat metsävara-arviot numeerisina metsävarakarttoina ja kuntakohtaisina taulukkotietoina. Numeeristen karttatietojen ja korkeusmallin avulla parannetaan tulosten luotettavuutta ja vältetään maanpinnan muotojen vaihtelun aiheuttamia virhetulkintoja.

Luonnonvarakeskus

Karttatasot

Layer Aineisto Toimittaja
VMI 2015 (Tilavuus) LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Mänty LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Mänty LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Mänty LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Kuusi LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Kuusitukki LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Kuusikuitu LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Koivu LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Koivu LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Koivu LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Muu lehtipuu LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Muu lehtipuu LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus
VMI 2015, Muu lehtipuu, kuitu LUKE VMI 2015
Luonnonvarakeskus

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi