LUKE VMI 2017

Monilähteisessä valtakunnan metsien inventoinnissa (MVMI) käytetään valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastomittausten lisäksi satelliittikuvia ja muita tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja korkeusmallia. Niiden avulla tuotetaan kattavat metsävara-arviot numeerisina metsävarakarttoina ja kuntakohtaisina taulukkotietoina. Numeeristen karttatietojen ja korkeusmallin avulla parannetaan tulosten luotettavuutta ja vältetään maanpinnan muotojen vaihtelun aiheuttamia virhetulkintoja.

Luonnonvarakeskus

Karttatasot

Layer Aineisto Toimittaja
VMI 2017, Tilavuus LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Mänty LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Mänty LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Mänty LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Kuusi LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Kuusitukki LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Kuusikuitu LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Koivu LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Koivu LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Koivu LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Muu lehtipuu LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Muu lehtipuu LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus
VMI 2017, Muu lehtipuu, kuitu LUKE VMI 2017
Luonnonvarakeskus

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi