MML Maastotietokanta

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. Maastotietokannan ajantasaistuksessa käytetään hyväksi ilmakuvia, keilausaineistoja ja muiden tiedon-tuottajien tuottamia aineistoja. Ajantasaistuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa.

Maanmittauslaitos

Karttatasot

Layer Aineisto Toimittaja
Vesistöt (Maastotietokanta) MML Maastotietokanta
Maanmittauslaitos
Meri (Maastotietokanta) MML Maastotietokanta
Maanmittauslaitos
Järvi (Maastotietokanta) MML Maastotietokanta
Maanmittauslaitos
Virtavesialue (Maastotietokanta) MML Maastotietokanta
Maanmittauslaitos
Suo (Maastotietokanta) MML Maastotietokanta
Maanmittauslaitos
Kallioalue (Maastotietokanta) MML Maastotietokanta
Maanmittauslaitos
Korkeuskäyrä (Maastotietokanta) MML Maastotietokanta
Maanmittauslaitos
Rakennukset (Maastotietokanta) MML Maastotietokanta
Maanmittauslaitos
Maatalousmaa (Maastotietokanta) MML Maastotietokanta
Maanmittauslaitos
Tiet & Rautatiet (Maastotietokanta) MML Maastotietokanta
Maanmittauslaitos
Tiet ja rakennusten osoitteet MML Maastotietokanta
VRK Rakennusten osoitetiedot
Maanmittauslaitos
Väestörekisterikeskus

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi