Museovirasto INSPIRE-aineistot

Inspire-direktiivi velvoittaa viranomaisia tarjoamaan keskeisistä tietovarannoista paikkatietoaineistoa yhteisen eurooppalaisen tietomallin mukaisessa muodossa. Museoviraston ylläpitämistä aineistoista rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt sekä erityislaeilla suojellut rakennukset kuuluvat Inspiren tarkoittamiin paikkatietoaineistoihin. Mainitut aineistot sisältyvät Inspire-teemaan "Suojellut alueet".

Museovirasto

Karttatasot

Layer Aineisto Toimittaja
Muinaismuistoalueet Museovirasto INSPIRE-aineistot
Museovirasto
Muinaismuisto Museovirasto INSPIRE-aineistot
Museovirasto
RKY-alueet Museovirasto INSPIRE-aineistot
Museovirasto
RKY-kohteet Museovirasto INSPIRE-aineistot
Museovirasto
RKY-reitit Museovirasto INSPIRE-aineistot
Museovirasto

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi