VMI 2017, Muu lehtipuu, kuitu

Aineistokuvaus

Monilähteisessä valtakunnan metsien inventoinnissa (MVMI) käytetään valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastomittausten lisäksi satelliittikuvia ja muita tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja korkeusmallia. Niiden avulla tuotetaan kattavat metsävara-arviot numeerisina metsävarakarttoina ja kuntakohtaisina taulukkotietoina. Numeeristen karttatietojen ja korkeusmallin avulla parannetaan tulosten luotettavuutta ja vältetään maanpinnan muotojen vaihtelun aiheuttamia virhetulkintoja.

Yleistä

Toimittaja
Luonnonvarakeskus
Päivitetty
Lisenssi
Monilähteisen Valtakunnan Metsien Inventoinnin karttamuotoisten aineistojen lisenssi
Viittaus
© Luonnonvarakeskus, 2017


Selite

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi