Maakuntakaava, Kohde

Aineistokuvaus

Aineisto sisältää vahvistettujen maakuntakaavojen aluevarauksia, kohdemerkintöjä, viivamaisia liikennemerkintöjä, maisemaosa-alueita, pohjavesiosa-alueita ja tuulivoimavarauksia. Aineisto sisältää seuraavat kohdeluokat. MkAluevaraus, MkKohde, MkLiikenne, MkMaisema, MkPohjavesi ja MkTuulivoima.

Yleistä

Toimittaja
Suomen Ympäristökeskus
Päivitetty
Lisenssi
Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
Viittaus
Maakuntakaavat / © SYKE, ELY-keskukset


Selite

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi