Tärkeät lintualueet (IBA & FINIBA)

Aineistokuvaus

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird and Biodiversity Areas, IBA) on BirdLife Internationalin maailmanlaajuinen hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on löydetty noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 100 sijaitsee Suomessa. IBA-alueet muodostavat maailmanlaajuisen tärkeiden lintualueiden verkoston, joka tarjoaa lajeille turvan niiden pesimä-, muutto- ja talvehtimisaikana.

Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas – FINIBA) -hankkeessa tunnistettiin 2000-luvun alussa yhteensä 411 kansallisesti tärkeää lintualuetta. Hanke toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen sekä BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten yhteistyönä. FINIBA-alueet ovat kansallisesti merkittäviä uhanalaisten, silmälläpidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun lintulajien pesimis- tai kerääntymisalueita. Eniten alueita on Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Yleistä

Toimittaja
Birdlife International
Birdlife Suomi
Päivitetty
Lisenssi
Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
Viittaus
© Birdlife International
© Birdlife Suomi


Selite

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi