Suomen Ympäristökeskus

SYKE tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Tietoja on saatavilla mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä. Tietoaineistoja voi hyödyntää ottamalla käyttöön rajapintapalveluita, paikkatieto- ja satelliittihavaintoaineistoja, ympäristötietojärjestelmiin tallennettuja tietoja sekä sovelluksia. Tietoja ovat tuottaneet ja keränneet pääasiassa valtion ympäristöhallinnon virastot, erityisesti Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY).

Suomen Ympäristökeskus

Aineistot

Aineisto Lisenssi
SYKE Maakuntakaavat Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
SYKE Pohjavesialueet Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
SYKE Natura-alueet Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
SYKE Yleiskaava Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
SYKE Asemakaava Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
SYKE Luonnonsuojelualueet (Valtio) Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
SYKE Luonnonsuojelualueet (Yksityinen) Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
SYKE Luonnonsuojelualueet (Ohjelma) Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
SYKE Uomaverkosto Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
SYKE Valuma-alueet Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi