Birdlife Tärkeät lintualueet (FINIBA)

Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas – FINIBA) -hankkeessa tunnistettiin 2000-luvun alussa yhteensä 411 kansallisesti tärkeää lintualuetta. Hanke toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen sekä BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten yhteistyönä. FINIBA-alueet ovat kansallisesti merkittäviä uhanalaisten, silmälläpidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun lintulajien pesimis- tai kerääntymisalueita. Eniten alueita on Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Birdlife Suomi

Karttatasot

Layer Aineisto Toimittaja
Tärkeät lintualueet (IBA & FINIBA) Birdlife Tärkeät lintualueet (IBA)
Birdlife Tärkeät lintualueet (FINIBA)
Birdlife International
Birdlife Suomi
Tärkeät lintualueet (FINIBA) Birdlife Tärkeät lintualueet (FINIBA)
Birdlife Suomi

Bitcomp Oy, Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä, FINLAND, Tel. +358 400 731 127, firstname.lastname@bitcomp.fi